– Zdrowie zwierząt

Główny Lekarz Weterynarii na platformie ZIPOD uruchomił moduł „Mapa zgłoszeń dzikich ptaków”. Moduł ten związany jest ze stroną służącą do zgłoszeń podejrzeń wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich. Powyższe wynika z  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu mającego …

Czytaj więcej Został uruchomiony moduł do zgłaszania podejrzeń wysoce zjadliwej grypy ptaków

pdf Przestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwach podlegających wymaganiom rozporządzenia ws środków ASF265 KB
pdf Ulotka informacyjna cz.I604 KB
pdf Zał.1 - dokumentacja przeglądu budynków233 KB
pdf Zał.2 - rejestr środków transportu64 KB
pdf Zał.3 - rejestr wejść do budynków utrzymywania świń67 KB
Czytaj więcej Bioasekuracja


Plan bezpieczeństwa biologicznego gospodarstwa powinien zawierać:

  1. Plan gospodarstwa (najlepiej w wersji graficznej, może być też opisowo)* z oznaczeniem chlewni, miejsca przechowywania paszy i ściółki, miejsca przechowywania padliny, bram wjazdowych i stacji deratyzacyjnych