Dla producentów mleka

Dla producentów mlekaPDF WORD
Wniosek o wydanie zaświadczenia – paszePobierz Pobierz
Wniosek – wznowienie dostaw mleka surowegoPobierzPobierz
Wniosek o wydanie zaświadczenia – produkcja mlekaPobierzPobierz
Wznowienie dostaw mleka surowego z gospodarstwa
– informacje ogólne
PobierzPobierz
Zawieszenie dostaw mleka surowego z gospodarstwa
– informacje ogólne
PobierzPobierz
Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży
produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności
marginalnej, lokalnej i ograniczonej
PobierzPobierz

Dla rolników

Dla rolnikówPDF WORD
Wydanie decyzji potwierdzającej status zdrowotny stada bydła, owce, trzodaPobierzPobierz
Powiadomienie o zamiarze uboju cieląt, owiec lub kózPobierzPobierz
Powiadomienie o zamiarze uboju świńPobierzPobierz
Zgłoszenie podmiotu działającego na rynku paszPobierz
Łańcuch żywieniowyPobierzPobierz
Wniosek o nadanie statusu dla stada bydłaPobierzPobierz
Wniosek o przepisanie decyzji dot. statusu zdrowotnego stada świń
(Aujeszky)
PobierzPobierz
Rejestr zgłoszeń padłego bydłaPobierzPobierz
Dla ferm drobiuPobierzPobierz
Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania
z zakresu bezpieczeństwa żywności
Pobierz
Wykaz Urzędowych Lekarzy Weterynarii wyznaczonych do badania mięsa
w kierunku włośni, przeznaczonego na użytek własny
PobierzPobierz
Powiadomienie o zamiarze uboju cieląt owiec lub kóz na użytek własnyPobierzPobierz
Zaświadczenie że gospodarstwo pasieczne znajduje się w rejestrze PLW
(celem przedłożenia w ARIMR)
Pobierz

Dla Myśliwych

Dla MyśliwychPDF WORD
Zgłoszenie mięsa do badania
UWAGA Próbki należy dostarczyć do badań do godz. 12.00
PobierzPobierz

Inne druki

Inne drukiPDF WORD
Protokół pobrania materiału biologicznego – lisy
Pobierz
Protokół pobrania prób od dzikówPobierz