21 stycznia 2023 r. strefa czerwona (obszar objęty ograniczeniami III) utworzona w grudniu 2021 r. na części obszaru powiatów jędrzejowskiego, kieleckiego i włoszczowskiego w związku z wystąpieniem dwu ognisk ASF zostanie zamieniona na strefę niebieską (obszar objęty ograniczeniami I).

Zmianę wprowadziło Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2023/141 z dnia 19 stycznia 2023 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605, ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

W województwie świętokrzyskim nadal będą znajdować się strefy z ograniczeniami w związku z ASF, jednak o znacznie łagodniejszym rygorze:

  • niebieska (obszar objęty ograniczeniami I) – zdecydowana większość województwa
  • różowa (obszar objęty ograniczeniami II) – cześć powiatów: koneckiego, opatowskiego, sandomierskiego oraz starachowickiego (wyznaczona została przez Komisję Europejską w związku z występowaniem ASF u dzików w sąsiednich województwach)

Szczegółowe granice przedstawiono na załączonej mapie.

Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przygotowuje wnioski o znoszenie kolejnych stref z ograniczeniami w związku z ASF, co uzasadnia potwierdzenie braku obecności wirusa tej choroby na obszarze województwa i rosnący poziom dostosowania gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną do zasad bioasekuracji.