Zgodnie z Zarządzeniem nr 525 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2023 r. sprawie sposobu organizacji czasu pracy urzędów.
Informujemy o zmianach w organizacji czasu pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, zmiany wchodzą w życie dnia 01.02.2024 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włoszczowie czynny jest: 

we wtorki, środy, czwartki i piątki od 7:30 do 15:30
w poniedziałki od godziny 7:30 do 18:00.