Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włoszczowie z siedzibą przy ul. Żwirki 2, 29-100 Włoszczowa, na podstawie §9 ust.l, §10, §12 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 998 z późn. zm.), ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż niżej wymienionego samochodu: