Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włoszczowie po przeprowadzeniu analizy warunków organizacyjnych oraz zadań planowanych do wykonania ,informuje, że 15 grudnia 2023r rozpocznie postępowanie z urzędu w sprawie wyznaczenia do wykonywania w ramach umowy zlecenia na terenie powiatu włoszczowskiego czynności urzędowych na rok 2024 określonych w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2022.2629 t.j. ze zm.).