Rozporządzenie nr 3/2023 PLW we Włoszczowie z dnia 17 października 2023 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu włoszczowskiego.