Podstawowym celem Inspekcji Weterynaryjnej jest ochrona zdrowia publicznego.


Inspekcja realizuje to zadanie poprzez:

 • ochronę zdrowia zwierząt oraz
 • zapewnienie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności

Jak realizujemy ochronę zdrowia zwierząt:

 • zwalczamy choroby zakaźne zwierząt, w tym zapobiegamy ich wystąpieniom, wykrywamy i likwidujemy ognisk tych chorób
 • zwalczamy choroby zwierząt, które mogą być przenoszone na człowieka ze zwierzęcia lub przez produkty pochodzenia zwierzęcego
 • monitorujemy zakażenia zwierząt poprzez badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego.

Jak zapewniamy bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego:

 • sprawujemy nadzór nad ubojem zwierząt, rozbiorem i przetwórstwem mięsa
 • sprawujemy nadzór nad przetwórstwem mleka i ryb
 • kontrolujemy produkcję pierwotną, czyli chów i hodowlę zwierząt w celu pozyskania tzw. produktów podstawowych, w tym ich zbieranie, hodowlę zwierząt gospodarskich przed ubojem, dojenie. Do produktów podstawowych zaliczamy: jaja, surowe mleko, miód, produkty rybołówstwa, żywe mięczaki.
 • sprawujemy nadzór nad Rolniczym Handlem Detalicznym, sprzedażą bezpośrednią i działalnością marginalną, lokalną i ograniczoną

Czym jeszcze się zajmujemy:

Kolejnym zadaniem jest ochrona zwierząt i ich dobrostan. Zwierzę nie jest rzeczą, dlatego człowiek winien mu poszanowanie, ochronę i opiekę, na każdym etapie życia. 

Realizując to zadanie sprawujemy nadzór nad:

 • przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie
 • obrotem zwierzętami, ich transportem, gromadzeniem lub przeładunkiem
 • organizowaniem targów, wystaw i pokazów
 • prowadzeniem schronisk dla bezdomnych zwierząt

Ponadto sprawujemy nadzór nad:

 • wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem środków żywienia zwierząt
 • zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego
 • przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt
 • prowadzeniem punktów kopulacyjnych,
 • prowadzeniem zakładów drobiu,
 • prowadzeniem chowu i rozrodu ryb,
 • chowem zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka,
 • utrzymywaniem zwierząt gospodarskich w celu umieszczania na rynku tych zwierząt oraz ich produktów,
 • zbieraniem i transportowaniem, przetwarzaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Jeśli zamierzasz prowadzić działalność nadzorowana przez Inspekcję zgłoś się do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii 30 dni przed datą jej rozpoczęcia.

Nie wiesz czy Twoja działalność podlega nadzorowi? Zadzwoń lub napisz do nas.