Produkcja karpia w Polsce jest obecnie w pewnej stabilizacji. Tradycja spożywania karpia jest w nierozerwalny sposób związana z religią, dlatego karp jest rybą sprzedawaną w dużej ilości dość sezonowo – głównie w okresie bożonarodzeniowym.

Aby w pełni cieszyć się walorami smakowymi karpia oraz jednocześnie zapewnić mu wymagany dobrostan przy zakupie, transporcie do domu oraz uśmierceniu, należy stosować się do zaleceń opracowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii:

https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Zalecenia-w-postepowaniu-z-zywymi-rybami-przeznaczonymi-do-sprzedazy-detalicznej/idn:1516

Dobrostan ryb – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej uznaje ryby za istoty zdolne do odczuwania i stanowi, że tworząc i wdrażając swoje strategie polityczne dotyczące rybołówstwa, Unia i jej państwa członkowskie w pełni uwzględniają wymogi w zakresie dobrostanu zwierząt. Środki służące rozwojowi zrównoważonej akwakultury muszą uwzględniać w niektórych przypadkach potrzebę ograniczenia do minimum poziomu stresu spowodowanego intensywnością hodowli lub transportem. Powinny także poszukiwać mniej brutalnych metod uboju, jak również ogólnie sprzyjać dobrostanowi ryb.

Należy pamiętać, że jakość surowca (cechy organoleptyczne, wartość odżywcza i zdrowotna) w dużym stopniu zależą od techniki produkcji i poziomu dobrostanu ryb.