Od 21 lutego 2023 r. obowiązuje, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2023/373 z 17 lutego 2023 r., zmiana załącznika rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605, w którym ustanowiono szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń w naszym województwie .

Zgodnie z tą zmianą, w pięciu powiatach województwa zniesione zostały strefy objęte ograniczeniami I (strefa niebieska). Zmiany te dotyczą powiatów jędrzejowskiego, kazimierskiego, kieleckiego, pińczowskiego oraz włoszczowskiego, które obecnie w całości znajdują się w obszarze wolnym od ograniczeń.

Ograniczenia od 21.02.2023 r.