Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włoszczowie informuje ,że Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji  (UE) 2022/705 z dnia 5 maja 2022 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń został zmniejszony zasięg obowiązywania obszaru objętego ograniczeniami III tzw. strefy czerwonej na terenie gminy Kluczewsko i gminy Włoszczowa.

Obecnie obejmuje on :

–  na terenie gminy Kluczewsko- część gminy Kluczewsko położoną na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Krogulec – Nowiny – Komorniki do przecięcia z linią rzeki Czarna, następnie na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Czarna biegnącą do przecięcia z linią wyznaczoną przez drogę nr 742 i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od przecięcia z linią rzeki Czarna do południowej granicy gminy w powiecie włoszczowskim,

– na terenie gminy Włoszczowa – część gminy Włoszczowa położoną na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Konieczno, i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Konieczno – Rogienice – Dąbie – Podłazie .