Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włoszczowie informuje ,  że zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji  (UE) 2023/373 z dnia 17 lutego 2023 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń  z dniem  21.02.2023 r.  został zniesiony z terenu powiatu włoszczowskiego obszar objęty ograniczeniami I ( strefa niebieska ) .